Oznámení o odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:

Adresát:
Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 075 42 674
se sídlem Plynárenská 671, Kolín

Dne ………. jsem na Vašich internetových stránkách www.zazaluj.to uzavřel smlouvu o poskytování právních služeb.

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedené služby.

V ………. dne ……….